Kolding Naturskole i forhold til Coranavirus

Naturskolerne er traditionelt  steder hvor der i perioder kommer større grupper af personer. Vi opfordrer til at man overholder reglerne for forebyggelse af Covid-19 og tager hensyn til hinanden.

Naturskolerne bruges ud over vore naturvejledninger også til nødundervisning, hvor kommunens skoler flytter undervisningen udendørs. Al rengøring af naturskolerne sker med hensyntagen til undervisningsaktiviteterne og derfor kan vi desværre ikke imødekomme eksterne brugers ønsker om at låne lokalerne. Vi håber at vi snart kan vende tilbage til vor tidligere praksis og dermed åbne for såvel sociale arrangementer for skoleklasser og foreninger igen.

Kolding Naturskole følger den praksis der er i forhold til håndteringen af Covid-19 situationen.