Fantasiens vinger, lavet i tynde pinde og andre lette materialer

Kolding Naturskole laver naturvejledning for samtlige kommunale skoler i Kolding Kommune.

Der er fokus på elevernes læring uanset om eleverne går i børnehaveklasse, på mellemtrinnet eller i folkeskolens afgangsklasser. Kolding Naturskole understøtter ligeledes gerne i SFO'ernes aktiviteter for eleverne.

Pige har fanget en lille fisk

Naturvejledning har til formål at give eleverne direkte oplevelser i naturen. Naturvejledning formidler såvel processer og de helheder, som kan iagttages i den danske natur. Det er ligeledes et vigtigt element i naturvejledningen, at man henleder opmærksomheden på de konsekvenser som menneskets indgriben har i naturen og dermed bidrager til en øget forståelse af begreberne natur og kultur. Naturvejledning giver muligheder for at opnå erfaringer og viden om naturgrundlag samt samfundets forvaltning af natur, miljø og kulturmiljø. 

Læs mere …

Der tilbydes naturvejledning for skolerne i hele Kolding Kommune. Dvs. at naturvejledningen er "rullende" og flytbar, inden for kommunens grænser.

Som oftest tager naturvejledning udgangspunkt i:

· Skolernes egne matrikler

· Skolernes nærmiljø, f.eks. grønne områder, krat, vandløb eller lignende.

· Naturområder – f.eks. strand, skov, sø, å

· En af naturskolerne i Kolding eller Sdr. Stenderup.

Ved booking udfyld venligst denne formular

Herefter vil I modtage en skriftlig bekræftelse på jeres booking.

Eventuelle spørgsmål rettes til naturvejlederne for skoleområdet.