Pige har fanget en lille fisk

Naturvejledning har til formål at give eleverne direkte oplevelser i naturen. Naturvejledning formidler såvel processer og de helheder, som kan iagttages i den danske natur. Det er ligeledes et vigtigt element i naturvejledningen, at man henleder opmærksomheden på de konsekvenser som menneskets indgriben har i naturen og dermed bidrager til en øget forståelse af begreberne natur og kultur. Naturvejledning giver muligheder for at opnå erfaringer og viden om naturgrundlag samt samfundets forvaltning af natur, miljø og kulturmiljø. 

En del af Kolding Naturskoles naturvejledning planlægges ofte i et samarbejde med elevernes daglige undervisere. Dette gøres for at tage hensyn til klassernes forkundskaber samt de forventninger som man måtte have, når man henvender sig til Kolding Naturskole. En anden stor del af naturvejledningen i Kolding Naturskole er nogle tilbagevendende aktiviteter i løbet af året. Mange af disse aktiviteter er årstidsbestemte og er i samarbejde med vore brugere udviklet hen over årene. Disse aktiviteter udvikler sig i takt med den udvikling der er i det omgivende samfund ligesom vi stadig ønsker at tage aktuelle emner op og samtidigt være med til at belyse fakta.

Kolding Naturskole støtter også nationale tiltag og hjælper derved med at sætte fokus på specielle emner.

For at give en fornemmelse af hvad naturvejledningen kan være for eleverne/skolerne i Kolding Kommune er der nedenfor er oplistet de lidt større vejledningsopgaver som er afviklet i 2014.

Aktivitet               Tidspunkt                Primære målgrupper  Andet                                                     
Krible/krable apr/maj/jun 0.-6. klasse

 

Mad på bål maj/juni+ aug/sep    
Naturens materialer maj/jun+sep/nov 4.-6. klasse I samarbejde med Trapholt
Livet på det lave vand aug/sep 0.-3. klasse  
Hvor blev solen af? nov/dec 0.-3. klasse Tro, eventyr og videnskab
Juletræet uden pynt jan/feb 3.-6. klasse I samarbejde med Trapholt
Fugleture apr/maj/sep 4.-7. klasse  
Vandhulsundersøgelse      maj/juni 7.-9. klasse  
Dykning maj/juni+aug/sep 7.-9. klasse Ved fjord og bælt
Vandløbsrestaurering       sep/okt 7.-9. klasse I samarbejde med lodsejere og myndigheder
Nisseture nov/dec 0.-3. klasse Tro og overtro
Julestue nov/dec 4.-6. klasse Kreativiteten i højsædet.

 

Ovenstående forløb udbydes til skolerne via skolernes Pædagogiske Lærings Center(PLC). Men da der ofte er rift om pladserne, så bør man være hurtig ude.