Der tilbydes naturvejledning for skolerne i hele Kolding Kommune. Dvs. at naturvejledningen er "rullende" og flytbar, inden for kommunens grænser.

Som oftest tager naturvejledning udgangspunkt i:

· Skolernes egne matrikler

· Skolernes nærmiljø, f.eks. grønne områder, krat, vandløb eller lignende.

· Naturområder – f.eks. strand, skov, sø, å

· En af naturskolerne i Kolding eller Sdr. Stenderup.