Små fisk i en spand

Naturvejledning for specialområdet dækker naturvejledningen for specialklasser, specialcentre og specialskoler og anden særligt tilrettelagt undervisning.

Gruppe kigger på et kort

Målet med vejledningen er at øge elevernes naturforståelse og interesse for udelivet og derved medvirke til at forbedre elevernes livskvalitet.

Der laves naturvejledning i henhold til Folkeskolens videns- og færdighedsmål.

Naturvejledningen forberedes i samarbejde med lærere og pædagoger.

Læs mere …

Et hold bygger tårn af sodavandskasser

Der laves naturvejledning på naturskolens 3 lokaliteter; Skibelund, Marielund og Perlen. Da det ligeledes er vigtigt, at opleve den natur man er omgivet af i dagligdagen, laves der selvfølgelig også naturvejledning på skolerne og i deres nærområder.

Ved booking udfyld venligst denne formular

Herefter vil I modtage en skriftlig bekræftelse på jeres booking.

Eventuelle spørgsmål rettes til naturvejleder for specialområdet, Fie Schmidt.

Børn laver friluftsaktiviteter

Der har efterhånden etableret sig en tradition, hvor der i første uge skoleelevernes sommerferie afvikles en "Sommercamp" for elever i den særligt tilrettelagte undervisning.

Tanken bag ugen er igen at eleverne får lov til at snuse til forskellige friluftsaktiviteter som de ville kunne dyrke efter skoletid, enten på egen hånd eller i friluftsforeninger.

Der har været forskellige friluftsaktiviteter som: Bueskydning, bålmad, fiskeri, spejderliv, uldværksted, træklatring osv. .

I denne uge er det muligt for elever, der ikke er tilmeldt sommerferiemodulet at deltage på egen hånd.