Gruppe kigger på et kort

Målet med vejledningen er at øge elevernes naturforståelse og interesse for udelivet og derved medvirke til at forbedre elevernes livskvalitet.

Der laves naturvejledning i henhold til Folkeskolens videns- og færdighedsmål.

Naturvejledningen forberedes i samarbejde med lærere og pædagoger.

 

Emnerne er alt lige fra:

  • Stranden/under overfladen
  • Livet i og omkring vandhullet
  • Dyr og dyrebørn
  • Træer og blade (fotosyntese)
  • Spiseligt ukrudt
  • Sankt Hans og hyld
  • Frøer og haletusser
  • Skolehaven
  • Vildtforløb
  • Fugle

Endvidere laves der fritidsbaseret naturvejledning.