Et hold bygger tårn af sodavandskasser

Der laves naturvejledning på naturskolens 3 lokaliteter; Skibelund, Marielund og Perlen. Da det ligeledes er vigtigt, at opleve den natur man er omgivet af i dagligdagen, laves der selvfølgelig også naturvejledning på skolerne og i deres nærområder.