Børn laver friluftsaktiviteter

Der har efterhånden etableret sig en tradition, hvor der i første uge skoleelevernes sommerferie afvikles en "Sommercamp" for elever i den særligt tilrettelagte undervisning.

Tanken bag ugen er igen at eleverne får lov til at snuse til forskellige friluftsaktiviteter som de ville kunne dyrke efter skoletid, enten på egen hånd eller i friluftsforeninger.

Der har været forskellige friluftsaktiviteter som: Bueskydning, bålmad, fiskeri, spejderliv, uldværksted, træklatring osv. .

I denne uge er det muligt for elever, der ikke er tilmeldt sommerferiemodulet at deltage på egen hånd.